Материали 1-10 от 10

Управление на иновациите и инвестициите 6 стр. очаква одобрение

„Управление на иновациите и инвестициите”

Предвижда се кредитът да бъде изтеглен на един транш в края на първата година. Ефективният лихвен процент е %. Предвижда се едногодишен гратисен период, през който се начислява лихва, но не се правят вноски.
messi
0 0 0
Стратегически контрол върху риска при изпълнение на иновационни проекти 11 стр.

Стратегически контрол върху риска при изпълнение на иновационни проекти

Център за професионално обучение “Персонал Консулт” ЕООД – гр. София е създаден през 1998г. с осем човека персонал. Данъчният адрес на фирмата е в град София, бул. “Христо Ботев” 77А. Управител е г-н Ганчо Попов.
messi
0 0 0
Книги за еднократна употреба 16 стр.

Книги за еднократна употреба

Иновациите са сложен феномен, което води до анализирането им според различни критерии и разработването на различни класификации според степента на изменение на продукта или технологията за производството му, сферата и източникът на иновацията, дълбочината
messi
0 0 0
Национална Иновационна Система 12 стр.

Национална Иновационна Система

Нека обърнем внимание на някои актуални въпроси на иновациите и тяхното управление. Акцентът е както върху общите проблеми на иновациите на фирмено равнище,така и специфичните проблеми, засягащи специфичните проблеми, засягащи О и С.
messi
0 0 0
Управление на иновациите ОСНОВЕН КАЗУС 7 стр.

Управление на иновациите ОСНОВЕН КАЗУС

Фирмата, която ще разгледаме в нашия казус е “Арома” АД. Това е една от най-големите български производителки на козметични продукти, която е от доста години на пазара и е любима марка на няколко поколения
messi
0 0 0
Казус по Управление на иновациите 11 стр.

Казус по Управление на иновациите

Орифлейм е компания, която не само предлага невероятни козметични средства, а и възможности, всеки, който има желание да си развие свой личен бизнес и да организира своя структура на работния процес по начин
messi
0 0 0
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 61 стр.

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Като природа, съдържание и особености понятието „иновация” е комплексно и многоаспектно понятие. Иновацията е създаване или разработване на нови, по-ефективни процеси, услуги, продукти, технологии, а така също успешното им усвояване и експлоатация.
messi
0 0 0
Иновационна политика на Южна Корея и Финландия сравнителен анализ изводи за България 36 стр.

„Иновационна политика на Южна Корея и Финландия – сравнителен анализ, изводи за България“

Южна Корея е една от най-успешните икономики в света. От 70г. на миналия век, нацията се развива с изключителни темпове и през 2016 г. е на 11 място сред всички икономики, класирани от световния вътрешен продукт.
messi
0 0 0