Материали 1-10 от 10

Усъвършенстване на системата за управление на качеството във фирма 11 стр.

Усъвършенстване на системата за управление на качеството във фирма

Днес света непрекъснато се променя, непрекъснато се развива и усъвършенства и това е нормално – трябва да се гледа напред. Бизнесът като част от процесите, които се случват по света също е в обстановка на непрекъсната промяна.
messi
0 0 0
Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането 65 стр.

Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането

Възникването и развитието на системите за управление на качеството е свързано с използването на нов подход за постигането и подобряването на качеството.
messi
0 0 0
Внедряване на ISО стандартите в Комбинат за цветни метали АД гр Пловдив 62 стр.

Внедряване на ISО стандартите в „Комбинат за цветни метали” АД гр. Пловдив

Нарастващата роля и значение на стандартизацията в съвременния свят е неоспорим факт, за който специалистите не само си дават сметка, но се стремят да участват активно в нейното развитие, за да се премахнат бариерите и се осигури съвместимост, качество и
messi
0 0 0
ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 26 стр.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

За решаване на проблемите на качеството се използват много и различни инструменти - методи и средства, които могат да се обобщят с понятието “инженеринг по качеството” (Quality Engineering).
messi
0 0 0
Разходи по качеството 16 стр.

Разходи по качеството

Актуалността на разглежданата тема произлиза от 20 век. Терминът „качество” в исторически план се появява в Япония. Това става възможно поради демилитаризацията. Друга важна предпоставка за появата на философията за „качество” именно в тази държава са сп
meri73meri
0 2 0
Проект по Управление на качеството 9 стр.

Проект по Управление на качеството

Качеството на продукта е най-важната част от него и в това мисля, че всички сме убедени. То е от голямо значение както за компаниите, от което зависи и тяхната печалба, така за потребителя, който плаща и очаква качество, за това, за което си дава парите..
aronn
0 1 0
Състояние и системи за подобряване на качеството във фирма Комфорт А ЕООД гр Перник 19 стр.

Състояние и системи за подобряване на качеството във фирма „Комфорт А” ЕООД – гр. Перник

В последните няколко години, фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти...
rusev02
0 5 0