Материали 1-10 от 391

Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията 12 стр.

Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията

Разбирането на човешкото поведение на работното място има дълга история. Човекът и неговият труд присъстват като обект за изследване във всички управленски теории, но се третират по различен начин и от различни гледни точки. Общото е, че всички теории се
vtrifonova
0 0
Казус по потребителско поведение 7 стр.

Казус по потребителско поведение

Производството на козметика в България е насочено предимно към вътрешния пазар и потребители и по-малко към външния международен пазар. Според статистиките, 60% от козметичните продукти са реализирани успешно през последната година.
messi
0 0
Управление на човешките ресурси 14 стр.

Управление на човешките ресурси

Стремежът да се внедри управление на човешките ресурси (УЧР) произлиза от необходимостта на организацията адекватно да реагира на външната заплаха от страна на ожесточаващата се конкуренция.
messi
0 0
Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза 11 стр.

Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза

“Спектрум нет” ООД е първият и водещ Internet доставчик за град Варна. От 1992г. фирмата предлага комерсиално Internet услуги като партньор на EUnet. Някои от първите клиенти на фирмата са: Лаборатория по компютърна вирусология при БАН, фирма Пегас-група,
messi
0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 17 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

България е силно засегната от световната икономическа криза, показва извънредно проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара.
messi
0 0
СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 17 стр.

СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

България е силно засегната от световната икономическа криза, показва извънредно проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара. 67% от запитаните описват последствията от кризата като негативни за страната, а други 23% дори като силно негат
messi
0 0
План за цялостната комуникация по затварянето на филиалите и подготовката по извършване на съкращенията 17 стр.

План за цялостната комуникация по затварянето на филиалите и подготовката по извършване на съкращенията

Компаниите трябва да прецизират потребностите си от хора, като вземат предвид очаквания брой служители, които ще се пенсионират или ще си отидат по друга причина, както и нуждите от нови попълнения съобразно бизнес стратегията и производителността.
messi
0 0
Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България 57 стр.

Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България

В условията на пазарна икономика и промяна на социално-икономическите нагласи на трудещите се в България от съществено значение за постигнатите резултати в трудовия процес има мотивацията за труд.
messi
0 0
Изграждане на ефективна система за управление на персонала и в частност за управление на възнагражденията 91 стр.

Изграждане на ефективна система за управление на персонала и в частност за управление на възнагражденията

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо простр
messi
0 0