Материали 1-10 от 10

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС 18 стр. очаква одобрение

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС

Бюджетният процес на всяка страна е в пряка зависимост от законите и нормативните документи, касаещи времето и начина на съставяне, изпълнение и приключване на бюджета, както и технологията и етапите през които преминава цялата бюджетна процедура.
messi
0 0 0