Материали 1-4 от 4

Необходимост същност роля и значение на способите за документален контрол 20 стр.

Необходимост, същност, роля и значение на способите за документален контрол

Мотиви за тези проверки - чрез проверката върху документите се установява както тяхното качество, така и законосъобразността и правилността на сделките и операциите отразени в тях...
the_magicer
3 1 0
Счетоводна политика на селскостопанска фирма 7 стр.

Счетоводна политика на селскостопанска фирма

Паричните средства в лева се оценяват и се представят в баланса по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по курса на БНБ в деня на придобиване. В края на годината се преоценяват по заключителния валутен курс...
ndoe
20 1 0