ЕТАПИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИТЕ И ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО 3 стр.
Класификация на подпочвени води 5 стр.

Класификация на подпочвени води

Към подземните води се отнасят всички води, разположени под повърхността и запълващи пори, празнини и пукнатини в скалите. Под земята се намира около 37 пъти повече вода, отколкото в реките, езерата и блатата...
dannyboy
0 0 0