Материали 1-10 от 10

Царство гъби 10 стр.

Царство гъби

Гъбите са биологично царство организми, еукариотни, неподвижно прикрепени, без хлорофил. Понастоящем са описани около 100 000 вида, но се счита, че то наброява почти 1 000 000 вида. Общо устройство на гъбите...
nerven
9 3 0
Физиологични основи на устойчивостта на растенията 18 стр.

Физиологични основи на устойчивостта на растенията

Физиологични основи на устойчивостта на растенията - студоустойчивост, зимоустойчивост, сухоустойчивост, жароустойчивост(топлоустойчивост), солеустойчивост, устойчивост към други фактори...
nerven
21 2 0
Пищови по ботаника 3 стр.

Пищови по ботаника

Метаморфози на стъблото-подземни, едни от метаморфозите на стъблото са коренища, те са подземни стъбла разположени хоризонталнов почвата и приличат на корените. Други такива са стъблените клубени-това са междувъзлия на подземни...
cblock
11 2 0
Клас Двусемеделни растения - семБобови 9 стр.

Клас Двусемеделни растения - сем.Бобови

Двусемеделните (magnoliopsida) са клас растения принадлежащи към отдел покритосеменни (magnoliophyta). Включва в себе си най-разнообразни по външен вид и размери видове, от едногодишни растения до дървета...
nerven
0 1 0