Водна лилия 11 стр.

Водна лилия

Произход: устиетата на реките в Европа, Америка, Азия и Африка. Разпространение:В България се среща във крайдунавските влажни зони като Малък Преславец (андигирано блато известно още като "Царството на водните лилии")...
ivan40
12 1 0
Клас Двусемеделни растения - семБобови 9 стр.

Клас Двусемеделни растения - сем.Бобови

Двусемеделните (magnoliopsida) са клас растения принадлежащи към отдел покритосеменни (magnoliophyta). Включва в себе си най-разнообразни по външен вид и размери видове, от едногодишни растения до дървета...
nerven
0 1 0