Материали 1-10 от 62

АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВРЕМЕТО 6 стр. очаква одобрение

АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Зададена е структурната схема на дискретна система с период на квантуване Т=0,5s (фиг.6.1), в която непрекъснатият обект е от първи ред. Да се определи реакцията на тази система на единична стъпаловидна функция, т.е. да се определи преходната функция на с
messi
0 0
10Начално установяване на МПС 2 стр.

10.Начално установяване на МПС

Начално установяване на МПС.Начално установяване (НУ; Reset) осигурява на МПС установяване в детерминирано състояние, от което изпълняването на програма да е еднозначно. При PIC16x начално установяване може да се извършва при: 1)НУ при включване на захран
goldkeeper
0 0
 Създаване и редактиране на първични програми Работа с проект в интегрирана среда за проектиране Транслатор на асемблер характеристики и принцип на действие 2 стр.

. Създаване и редактиране на първични програми. Работа с проект в интегрирана среда за проектиране. Транслатор на асемблер – характеристики и принцип на действие.

Интегрирани среди за проектиране- MPLAB IDE е Windows базирана интегрирана среда за разработка (IDE – Integrated Development Environment) MPLAB предоставя следните средства за изграждане на приложения: мениджър на проекта (Project Manager)-позволява създа
goldkeeper
0 0
ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА АСЕМБЛЕР С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР 5 стр.

ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА “АСЕМБЛЕР” С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР.

2. Инструкции за извършване на аритметични и логически операции (Aritmetic and Logic instructions). От своя сртана този клас се дели на преки (direct) и непосредствени (immediate)..........
aronn
11 1
Интерфейс на микропроцесора с паметите 6 стр.

Интерфейс на микропроцесора с паметите.

Развитието на паметите на цифровите машини е следвало закономерността на развитието на функциите и технологиите. Първата памет в сметачната машина на Чарлз бебидж била механична..
aronn
3 0
ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА 10 стр.

ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА

Разгледахме алгоритъма за синтез на функционални възли на цифровите устройства (суматори, шифратори, дешифратори и др. ) действието на които се описва с комбинационни логически функции.
aronn
6 0