Материали 1-10 от 10

Разработени въпроси по Юридическа етика 22 стр.

Разработени въпроси по Юридическа етика

Етика - социална, философска наука за нравствеността и морала. Моралът и нравствеността са винаги свързани с конкретни исторически условия и епохи те са относителни, но обикновено се менят за дълги периоди от време...
messi
0 0 0
Фикциите като юридическа техника 9 стр.

Фикциите като юридическа техника

Фикцията е средство на човешко мислене и представлява съзнателно отклонение от действителността. На латински език "fictio" означава измислица, творение на въображението, несъществуващо в действителността...
gecata_maina
23 1 0
Настойничество и попечителство 6 стр.

Настойничество и попечителство

Н. и П. имат комплексен юридически характер. Обхващат 2 разновидности от грижи, които се обуславят от възрастта на детето, сьотв. от вида на запрещението. Н. и П. се отнасят до 2 категории лица - деца и запретени.
toca
60 12 0
Лекции по юридическа психология 33 стр.

Лекции по юридическа психология

Предметът на ЮП се намира между правото и психологията. През втората половина на ХХ век се е наричала психология на правото (правова психология). Най-ранните публикации в тази сфера са в криминалната психология...
mOn
85 5 0
Политическо насилие и социално развитие 10 стр.

Политическо насилие и социално развитие

От Италия пристигат тревожни новини. оста "Рим- Берлин-Токио" е неудържима след като в средата на май 1943г. Остатъците от германско- италианската армия в Африка капитулират пред съюзниците...
messi
23 0 0
Психологически аспекти на Стокхолмския синдром 10 стр.

Психологически аспекти на Стокхолмския синдром

Психолозите и прилагащите закона служители наричат Стокхолмския синдром с различни имена като "нечестив съюз", "патологично прехвърляне" /прехвърляне или проекция към важни фигури от миналото-баща, майка...
ivan40
28 0 0
Предмет и задачи на юридическата психолгия 11 стр.

Предмет и задачи на юридическата психолгия

Утвърждаване в оперативната, следствената и съдебната работа на по-ефективни средства и методи, които гарантират постигането на по-голяма прецизност в спазването на нормативните актове...
ivan40
94 2 0