Материали 1-10 от 10

Промоция на здраве и превенция на хронични неинфекциозни болести в дейността на общопрактикуващите лекари у нас 100 стр.

Промоция на здраве и превенция на хронични неинфекциозни болести в дейността на общопрактикуващите лекари у нас

Още от древността се е наблюдава повишено внимание към здравното и физическо възпитание. Заедно с развитието на интелектуалното и духовно възпитание е необходимо и развитие на здравното и физическо възпитание, за да се възпита хармонична личност...
gecata_maina
0 0 0
Хроничните неинфекциозни болести 10 стр.

Хроничните неинфекциозни болести

Профилактиката на болестите и промоцията на здраве са неотложно необходими, за да пречупят негативните тенденции в здравното състояние на населението и се постигне по-добро здраве и благоденствие....
nerven
0 1 0
Хроничните неинфекциозни болести 10 стр.

Хроничните неинфекциозни болести

Профилактиката на болестите и промоцията на здраве са неотложно необходими, за да пречупят негативните тенденции в здравното състояние на населението и се постигне по-добро здраве и благоденствие....
ndoe
0 0 0