Материали 21-30 от 10

Малкият човек от Шинел на Гогол 4 стр.

Малкият човек от "’Шинел’’ на Гогол

"Шинел" е част от цикъла "Петербургски повести"", като творбата е писана за изключително дълъг период от време от 1834 до 1842 г. Самият автор преминава през много трудности, докато я създаде, защото по това време в руската държа
nerven
8 0 0
Романтизъм и реализъм в поезията на Лермонтов 10 стр.

Романтизъм и реализъм в поезията на Лермонтов

Лермонтов се възприема още от своите съвременници, а и от сегашните читатели като една от най – ярките изяви на руската художествена реч. У него тя блести с ослепителна сила и не блести самоцелно.
ndoe
12 1 0
Борис Годунов 27 стр.

Борис Годунов

История создания произведения. Исторические источники "Бориса Годунова". Борис Годунов в произведениях Н.М. Карамзина и А.С.Пушкина. Образ Бориса Годунова в трагедии. Образ Пимена. Образ Самозванца. Шекспировские традиции в создании образов.
ivan40
4 0 0
Н В Гогол - Шинел 3 стр.

Н. В. Гогол - Шинел

Н. В. Гогол е един от най-оригиналните и самобитни руски писатели. Той е единственият в руската литература, който създава школа – "натуралната школа". Това е реалистично направление, което интерпритира социалните конфликти чрез художествено изоб
nerven
6 0 0