Въведение в методологията за управление на проекти на PMI 13 стр.

Въведение в методологията за управление на проекти на PMI

Процеси за управление на проекта – за планиране, организиране, координиране и ръководене на работата по проекта. Те са универсални и стандартизирани в системата за управление на проекти на изпълнителя.
messi
0 0 0
Лидерство в семейния бизнес 28 стр.

Лидерство в семейния бизнес

Лидерството е неизменна част от ефективното управление и способност да се изведе ефективността на човешката дейност на равнището на по-високи стандарти, както и способността да се формира личност, излизайки зад обикновените ограничаващи рамки.
messi
0 0 0
Сравнителен анализ на фирми с еднороден бизнес 11 стр. очаква одобрение

Сравнителен анализ на фирми с еднороден бизнес

Ценовата конкуренция е слаба и се изразява предимно в пускането на пазара на промоционални цени за известен период от време и за определен продукт
messi
0 0 0