Материали 1-10 от 10

вещно право 130 стр.

вещно право

- ВП и облигационни права – целта на ВП е да осигури задоволяване на стопански, икономически интереси на своя носител чрез непосредствено въздействие в/у вещите, носителят на ВП няма претенция за престиране спрямо конкретно определено лице, то е абсолютно
eataly_ny
0 1 0