Материали 1-10 от 7

Трудово посредничество 85 стр.

Трудово посредничество

Трудовото посредничество е съществен проблем в развиващите се икономически системи, свързан преките разходи от една страна на фирмите, нуждаещи се от квалифицирана работна ръка, а от друга - проблем от национално естество...
gecata_maina
0 0
Основи на управлението на запасите 13 стр.

Основи на управлението на запасите

Думата "logistic" е старогръцка и означава изкуство да се разсъждава и изчислява. Още византийският император Лъв VI (886-911) използувал думата логистика във военната област и е описвал задачите на логистиката ....
daniche90
2 0
Основи на колективната отбрана на НАТО 27 стр.

Основи на колективната отбрана на НАТО

Организацията на НАТО е съюз на 28 страни от С. Америка и Европа, приели отговорността да изпълняват целите на Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон на 04.04.1949 г. Принципът на колективна отбрана е в основата на договора за...
messi
0 0
Как основателят на WikiLeaks може да напусне посолството на еквадор 3 стр.

Как основателят на WikiLeaks може да напусне посолството на еквадор?

Основателят на wikileaks Джулиан Асандж живее в посолството на Република Еквадор в Лондон повече от девет месеца. Той потърси убежище в средата на юли 2012г. и ще остане там, докато не бъде прехвърлен в Еквадор...
the_magicer
0 0
Активно ангажиране на съвременната отбрана 13 стр.

Активно ангажиране на съвременната отбрана

Стратегическа концепция за отбраната и сигурността на държавите -членки на Организацията на Северноатлантическия договор, приета от държавните и правителствените ръководители в Лисабон...
messi
2 0