Материали 1-10 от 10

Теоретични съчинения на Българското възраждане 63 стр. очаква одобрение

Теоретични съчинения на Българското възраждане.

Проучването на съвременните научни публикации за възрожденската поема откроява недотам последователния интерес към този труден за анализ възрожденски жанр. Изследванията обглеждат поемата главно в биографични очерци за възрожденските писатели, в публикаци
messi
0 0 0
МОДЕЛЪТ НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ 139 стр. очаква одобрение

МОДЕЛЪТ „НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ“

Въпреки че през годините се появяват изследвания не само на колосите на Българското възраждане, но и за дейците от „втория ешалон“1, остават неизследвани моменти от характеро- логията на Българската възрожденска поема.
messi
0 0 0
Системата на именуването невъзможното versus пожеланото 14 стр.

Системата на именуването: невъзможното versus пожеланото

Персонажната система на оригиналната поема на Възраждането представя непълната конфигурация на нещастната възрожденска фамилията, защото в сюжетите винаги има и неприсъстващ член от семейството.
messi
0 0 0
Оригиналната българска поема през Възраждането 20 стр.

Оригиналната българска поема през Възраждането.

Във връзка с цялостното тълкуване на оригиналната поема в уводните бележки ще откроим монографията „Българската поема в края на ХІХ и началото на ХХ век“ на Милена Кирова
messi
0 0 0
Неофит Бозвели личност и делоСлавянобългарско детеводство съчинения в деалогична форма творби с мемоарно-биографичен характер 17 стр. очаква одобрение
Литературноисторическият контекст на оригиналната възрожденска поема 4 стр. очаква одобрение

Литературноисторическият контекст на оригиналната възрожденска поема

Първите наченки на възрожденско поетическо творчество, което носи белезите на оригиналност, се откриват още през 20-те г. на XIX-ти век.
messi
0 0 0