Материали 11-20 от 10

Определяне устойчивостта на свлачищен склон по метода на Шахунянц 6 стр.

Определяне устойчивостта на свлачищен склон по метода на Шахунянц

В свлачищния масив не е установено водно ниво...В резултат на построяването на напоителен канал в горната част на свлачището се установява повърхностно ниво на подземните води, както е показано на схемата.
mOn
7 2 0
Земетресения 9 стр.

Земетресения

Земетресенията са разтърсвания на земната повърхност,причинени от внезапното освобождаване на натрупана енергия в земните недра. Земетресенията са стихийни природни бедствия ,които стават внезапно и неочаквано тук или там по земната кора...
nezabravima
2 1 0
Минна дейност 31 стр.

Минна дейност

Медно-рудното прожилково-впръснато находище се намира в землището на град Етрополе. Разтоянието от "Елаците" до гр. Етрополе е 14 km. То се намира 2,2 km. южно и 2,0 km. западно от шосето което свързва градовете Етрополе и Златица...
emoto_92
4 0 0