Материали 21-30 от 10

Исторична геология 160 стр.

Исторична геология

Историчната геология е наука за историята на Земята и нейните обитатели. Тя търси и предсказва явленията, които са се случили в геоложкото минало, въз основа на познаването на съвременните процеси и явления.
dannyboy
5 0 0
Пищов по Геодезия 5 стр.

Пищов по Геодезия

Дефиниция – Наука за определяне на формата и размерите на Земята, за измерване и изобразяване на земната повърхност или части от нея на планове и карти, а също така и за изпълнение на специални измервания, необходими за проучване, строителство...
lubega
7 1 0
Теми по геодезия 11 стр.

Теми по геодезия

При изучавана на земната повърхност, проектиране и строирелство на големи инженерни обекти, планиране и благоустройство на населени места и др. се налага да се определи положението на точки и да се сравнят във височинно отношение...
emoto_92
20 1 0
Стабилизиране и сигнализиране на някои видове геодезически точки непосредствено измерване на дължини репериране на точки 8 стр.

Стабилизиране и сигнализиране на някои видове геодезически точки, непосредствено измерване на дължини, репериране на точки

Геодезическата работа е свързана с извършване на хоризонтални и вертикални измервания. Това налага някои точки да бъдат материализирани трайно на терена, за да са видими и използваеми....
ivan40
57 0 0
Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър 33 стр.

Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър

Кадастърът е информационна система, състояща се от две интегрирани бази данни. Първата е графическа и тя съдържа граници на имоти и производни от тях граници - държавни граници, граници на административно-териториалните единици...
gecata_maina
17 1 0