Материали 31-40 от 10

Autocad - технологии 5 стр.

Autocad - технологии

Графичната система AutoCAD е най-популярната и мощна ситема в света, която се използва за чертане и проектиране, превърнала се в индустриален стандарт в архитектурата, ландшафтното проектиране, инженерството и строителството...
lubega
37 3 0
Основни понятия в механика на мулдата 9 стр.

Основни понятия в механика на мулдата

Подземните геотехноложки или строителни работи са причината за нарушаването на първичното напрегнато и деформирано състояние на скалния масив и следващото го преразпределение в полетата на напреженията и преместванията...
messi
33 1 0