Материали 41-46 от 6

Геодезия 5 стр.

Геодезия

Действителните координати имат един недостатък, че някои от координатите на точките ще се получават със знак минус, което не е удобно за ежедневна геодезична работа. Те не се използват за такава работа, а се използват условни правоъгълни координати...
admin
16 0 0
Изчисляване на затворен нивелачен ход 3 стр.

Изчисляване на затворен нивелачен ход

Процес за определяне на надморските височини и превишенията на реперите, както и на точки, поставени за решаване на други геодезически или технически задачи се нарича нивелация. При измерванията първо се определят превишенията...
admin
50 0 0
Инженерна геодезия 7 стр.

Инженерна геодезия

Трасиране на проектен ъгъл-за да бъде трасиран проектен ъгъл е необходимо да се отбележат две точки на местността, които да образуват изходно направление и проектната стойност на ъгъла...
admin
50 3 0
Характеристика на почвине в района на гр Коринт 29 стр.

Характеристика на почвине в района на гр. Коринт

Най-важното качество на почвата, което я отличава от безплодната скала е плодородието.То е нейна специфична способност да осигурява разтежа и продуктивността на растенията. Почвеното плодородие е обусловено от физичните, химичните, физико-химичните...
admin
10 1 0