Материали 1-10 от 10

Исторична геология 160 стр.

Исторична геология

Историчната геология е наука за историята на Земята и нейните обитатели. Тя търси и предсказва явленията, които са се случили в геоложкото минало, въз основа на познаването на съвременните процеси и явления.
dannyboy
5 0 0
Геодезия 88 стр.

Геодезия

Геодезия е гръцка дума произлиза от geo – земя и dasomai – разделям и буквално означава "земеразделяне”. Това наименование е дадено от аристотел и отразява задачата за възстановяването на земеделските имоти при египтяните...
the_magicer
0 0 0
Приложение на ГИС за създаване поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access 85 стр.

Приложение на ГИС за създаване, поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access

Определение за кадастър – съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на страната, които се набират...
silviQ
26 0 0
Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър 33 стр.

Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър

Кадастърът е информационна система, състояща се от две интегрирани бази данни. Първата е графическа и тя съдържа граници на имоти и производни от тях граници - държавни граници, граници на административно-териториалните единици...
gecata_maina
17 1 0
Геодезия и Маркшайдество 31 стр.

Геодезия и Маркшайдество

Курсът по "Геодезия и Маркшайдерство" е предназначен за студентите от специалности РПИ, ГМР, ПС и КТ и съдържа основните геодезически и маркшайдерски технологии, използвани при проучване, проектиране, разработване и управление на находищата...
the_magicer
20 0 0