Материали 1-3 от 3

Глобално затопляне 13 стр.

Глобално затопляне

Същност на глобалното затопляне. Глолбалното затопляне представлява едно много силно и трайно затопляне на нашата планета. То би било доста опасно и дори смъртоносно не само за нас, но и за цялата планета Земя...
lubega
34 4 0
Бологични опастности на работното място микроорганизми алергизиращи вещества 14 стр.

Бологични опастности на работното място, микроорганизми, алергизиращи вещества

В хода на присъединявяне на България към Европейския съюз се осъществява хармонизиране на нормативната уредба касаеща, здравословните и безопасни условия на труд. наредба № 4 от 14.10.2002 на мтсп, въвежда специфичните изисквания на Европейския съюз...
messi
7 0 0