Материали 1-10 от 10

Икономически и социални измерения на демографското развитие на България 20 стр.

Икономически и социални измерения на демографското развитие на България

Населението на България наброява 7.8 милиона жители (юли 2000 г.) и живее предимно в градовете (68%). Етническите българи съставляват 83% от населението, а етническите малцинства от турски и ромски произход са съответно 8.5% и 2.6%. Сред другите етноси пр
messi
0 0 0
Връзка на миграционните процеси в нивото на раждаемост 1990-1997г 6 стр.

Връзка на миграционните процеси в нивото на раждаемост 1990-1997г.

Демографската обстановка в България е специфична. Докато някои европейски държави се намират в демографска депресия, у нас ситуацията се оприличава на демографски срив.
messi
0 0 0
21 ВЕК СЪС СТАРИ И НОВИ ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ 61 стр.

21 ВЕК СЪС СТАРИ И НОВИ ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ

Показателно е за широкоразпространения секуларизъм и пораженчество в Западното общество в края на двадесети век, че населението в индустриалните държави радикално е забавило нарастването си.
messi
0 0 0
Етнодемографска характеристика на област Стара Загора 14 стр.

Етнодемографска характеристика на област Стара Загора

Град Стара Загора е разположен в Старозагорското поле – източната част на Горнотракийската низина, заключен между Сърнена гора, Светлийските, манастирските възвишения,, планината Сакар и Чирпанските възвишения, със средна надморска височина 231 км от Софи
messi
0 0 0
Демографски процеси-раждаемост смъртност и миграцииПодходи за изследване и проблеми 11 стр.

Демографски процеси-раждаемост, смъртност и миграции.Подходи за изследване и проблеми.

Демографските процеси са многообразни по своята същност и форма на проявление, те са сложни по характер, взаимосвързани и реализиращи прави и обратни връзки с всички останали процеси в обществено развитие.
messi
0 0 0
Здравен профил на Турция 12 стр.

Здравен профил на Турция

Турция е една от малкото страни, разположени на два континента и оформя мост между Югоизточна Европа и Западна Азия. Европейската и азиатската части са разделени от Мраморно море и проливите Босфора и Дарданелите.
messi
0 0 0
ПЛАН ЗА 2007 г ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2006-2020 г 22 стр.

ПЛАН ЗА 2007 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2020 г.)

Националният план за изпълнение на Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006г.-2020г.) през 2007 г. отчита приноса и предприеманите мерки от страна на институциите
messi
0 0 0
Обезлюдяване на селата-български феномен или световна тенденция 12 стр.

„Обезлюдяване на селата-български феномен или световна тенденция“

Началото на края на българското село започва още през 1950-те, когато в резултат от кооперирането животът на село става непоносим. Хиляда села изчезват от картата на България.
messi
0 0 0