Материали 1-1 от 1

Казус по дистрибуционна политика 11 стр.

Казус по дистрибуционна политика

Представете алтернативни варианти за позициониране на вендинг автоматите за продажбата на безалкохолни напитки. Определяне на фирмената позиция и атрактивност на отрасъла е изключително важна техника за портфейлен анализ чрез разграничаване на...
messi
0 0 0