Материали 1-10 от 10

Международни естествени и международни изкуствени езици 8 стр.

Международни естествени и международни изкуствени езици

Езикът е сложно и многостранно явление, което възниква още в примитивното общество, в резултат от трудовата дейност на хората, за да могат да съгласуват действията си, да изразяват и споделят мисли, да общуват, да предават опита си на поколенията...
nerven
0 0 0