Материали 1-10 от 10

ПЪЛНИТЕЛНА И ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМИ СИСТЕМИ ЗА СВРЪХПЪЛНЕНЕ 43 стр.

ПЪЛНИТЕЛНА И ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМИ. СИСТЕМИ ЗА СВРЪХПЪЛНЕНЕ

Елементи на пълнителната система. Въздухоочистители. Пълнителен колектор. Системи за пълнене с променлива характеристика. Конструктивен анализ. Елементи на изпускателната система: изпускателни тръбопроводи, ресивери, шумозаглушители, каталитични и термичн
messi
0 0 0
Изследване на алгоритми за цифрови дистанционни защити на електропроводни линии 89 стр.

Изследване на алгоритми за цифрови дистанционни защити на електропроводни линии

Алгоритмите за дистанционна релейна защита на електропроводни линии са основна част от структурата на цифровата релейна защита.
messi
0 0 0
Електрообзавеждане на пътнически асансьор 6 стр.

Електрообзавеждане на пътнически асансьор

Задачи за изпълнение: Предварителен избор на електродвигател. Построяване на товарова диаграма на подемния механизъм. Проверка на избрания електродвигател...
dannyboy
0 4 0
Изследване на електрическа схема и проектиране на печатна платка 13 стр.

Изследване на електрическа схема и проектиране на печатна платка

Изчертаване на електрическата схема с помощта на програмата ORCAD (Capture). Анализ на схемата с Pspice. Проектиране на печатна платка на електрическата схема в ORCAD (Layout)...
ivan40
0 0 0
Схеми за управление на електродвигателите 138 стр.

Схеми за управление на електродвигателите

Електрически машини са широко използвани в електрическите централи, промишлеността, транспорта, авиацията, в системи за автоматично управление и регулиране, в дома. Те конвертират механична енергия в електрическа(генератори) и обратно, електрическата...
nerven
0 0 0
Изчисляване надеждността на показателите - схемата за електросднабдяване на подстанция quotСеверquot 46 стр.

Изчисляване надеждността на показателите - схемата за електросднабдяване на подстанция "Север"

Системите за електроснабдяване имат същите особености както и електроенергийните системи. Една от основните характеристики на системата е надеждността, определяща икономическата ефективност на функциониране на системата...
nerven
0 0 0
Проектиране на електротехнологично устройство с постояннотокови електромагнити за обработка на флуиди 12 стр.

Проектиране на електротехнологично устройство с постояннотокови електромагнити за обработка на флуиди

Магнитните преобразуватели на вода МПВ са предназначени за обработка на водата с поле на постоянни магнити с голяма мощност. Такава обработка позволява да се предотврати натрупването на котлен камък по стените на тръбопроводите и нагревателните...
ndoe
0 0 0