Материали 1-10 от 10

Тест за хи-квадрат - - анализ 16 стр. очаква одобрение

Тест за хи-квадрат - χ² - анализ

Едно от основните предимства на метода се крие във факта, че като непара-метричен метод за проверка на хипотези не изисква познаването на закона на сто-хастичното разпределение. Нещо, което при слабите скали на измерване, би било почти невъзможно.
messi
0 0 0
Анализ на разходите на предприятието 17 стр.

Анализ на разходите на предприятието

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен
messi
0 0 0
Кабинетно маркетингово проучване на пазара на опаковки на Унипак АД град Павликени в Гърция 19 стр.

„Кабинетно маркетингово проучване на пазара на опаковки на „Унипак” АД– град Павликени в Гърция

“Унипак” АД гр. Павликени е водещ производител на опаковки в Република България. Фирмата е създадена през 1967 г., а от 1997 г. е акционерно дружество с частна собственост.
messi
0 0 0
Промените в доходите 9 стр. очаква одобрение

Промените в доходите

Второ, през 2009 г.-2010 г е налице замразяване на равнището на доходите на една група, спадането на доходите на втора, а една трета група-вече безработни, се налага да прибягнат до скромните социални помощи
messi
0 0 0
Хоризонтален и вертикален финансов анализ 21 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Фирма „Гео-Кар”ЕООД е създадена през 1995г в гр.София. Съгласно действащия Търговски закон на Република България тя е еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата се представлява и управлява от Георги Маринов Шишков – квалифициран инженер.
messi
0 0 0