Материали 1-4 от 4

Целулозно-хартиена промишленост 4 стр.

Целулозно-хартиена промишленост

Това е отрасъл на преработващата промишленост за производство на дървесинна маса, целулоза, хартии, картони и мукави от дървесина, слама и стари парцали и при употреба на различни пълнители, проклейващи,оцветяващи и др...
kanev
14 0 0