Материали 1-1 от 1

Стабилизиране и сигнализиране на някои видове геодезически точки непосредствено измерване на дължини репериране на точки 8 стр.

Стабилизиране и сигнализиране на някои видове геодезически точки, непосредствено измерване на дължини, репериране на точки

Геодезическата работа е свързана с извършване на хоризонтални и вертикални измервания. Това налага някои точки да бъдат материализирани трайно на терена, за да са видими и използваеми....
ivan40
57 0 0