Материали 1-10 от 5049

СИНТЕЗ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 13 стр. очаква одобрение

СИНТЕЗ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Анализът на дискретни системи предполага, че системата е зададена и в резултат на анализа трябва да се определят запасите по устойчивост, времевите и честотни характеристики.
messi
0 0
АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВРЕМЕТО 6 стр. очаква одобрение

АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Зададена е структурната схема на дискретна система с период на квантуване Т=0,5s (фиг.6.1), в която непрекъснатият обект е от първи ред. Да се определи реакцията на тази система на единична стъпаловидна функция, т.е. да се определи преходната функция на с
messi
0 0
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ 26 стр. очаква одобрение

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ”

Темата на моята лекция не е избрана случайно. Съвременната среда на сигурност се характеризира с динамични, противоречиви и трудно предвидими изменения, които намират своето отражение на регионално и национално ниво.
messi
0 0
СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД 195 стр. очаква одобрение

СРАВНИТЕЛНОТО ПРАВО КАТО НАУКА И КАТО НАУЧЕН МЕТОД

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0