Материали 1-9 от 9

Основи на биомасата 9 стр.

Основи на биомасата

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали...
mOn
0 0 0
Компоненти на ГАПС Компоновка на ГАПС 2 стр.

Компоненти на ГАПС. Компоновка на ГАПС.

Основните компоненти на ГАПС са: машините; инструментите; автоматизираните инструменти; роботите; транспортните средства, автоматичните складове; автоматичния контрол и управлението на транспорта...
nezabravima
5 0 0
Проходимост на автомобила 10 стр.

Проходимост на автомобила

Проходимост на автомобила. Проходимостта е експлоатационно свойство, което определя способността на автомобила самостоятелно да поддържа или възобновява движението при различни по трудност пътни или теренни условия (извън пътищата)....
admin
3 0 0