Материали 1-2 от 2

Психология на маркетинговата концепция за пазарно поведение на стопанската организация 4 стр.

Психология на маркетинговата концепция за пазарно поведение на стопанската организация

Маркетингът е управленски процес, чиято цел е осигуряване на съответствие между материалните ресурси и потребностите на нейните клиенти. Пет са основните пазарни концепции...
nerven
13 0 0
Увод в психологията на управлението 17 стр.

Увод в психологията на управлението

По силата на утвърдена академична традиция на страните от ЕС изучаването на психология на управлението се възприема като свързано с практически ориентираното управленско образование и едно от условията за общовалидност на университетската диплома. ...
admin
13 1 0