Материали 1-3 от 3

РИМСКО САКРАЛНО ПРАВО 12 стр.

РИМСКО САКРАЛНО ПРАВО

С терминът „сакрално право” в романистиката се означава комплексът от норми, с които се регулира осъществяването на римския държавен култ и се допуска осъществяването на други култове, ритуали и обряди от частните лица.
messi
0 0 0