Материали 1-1 от 1

Консервиране и съхранение на плодови и зеленчукови концентрати 1 стр.

Консервиране и съхранение на плодови и зеленчукови концентрати

Запазването им може да се съхрани по принципа на анабиозата чрез студ,сушене или добавяне на осмотино активни в-ва и по принципа на абиозата чрез добавяне на консерванти топлинна или физикомеханична стериализация...
gecata_maina
0 0 0