Материали 1-2 от 2

Физиологични основи на устойчивостта на растенията 18 стр.

Физиологични основи на устойчивостта на растенията

Физиологични основи на устойчивостта на растенията - студоустойчивост, зимоустойчивост, сухоустойчивост, жароустойчивост(топлоустойчивост), солеустойчивост, устойчивост към други фактори...
nerven
21 2 0