Материали 1-2 от 2

Разработване на складови стратегии 6 стр.

Разработване на складови стратегии

Степен на централизация на склада. Под централизация се разбира концентрацията на наличностите на едно място, които се ръководят от една инстанция. Минимална степен на централизация има децентрализиран склад, а най-висока....
ndoe
5 1 0