Материали 1-10 от 2703

КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД ИВАЙЛОВГРАД ТУТРАКАН 80 стр. очаква одобрение

КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД (ИВАЙЛОВГРАД, ТУТРАКАН)

Културата се отличава с разнообразни проявления. Няма едно-единствено определение за култура, но съществуват много и различни варианти за описание на културата.
messi
0 0
ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 102 стр. очаква одобрение

ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

След присъединяването и пълноправно членствo на Република България към Европейския съюз (ЕС), в държавното и местното управление настъпват редица промени.
messi
0 0
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ 112 стр. очаква одобрение

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ

Предоставянето на социални услуги (и въобще на публични услуги) до скоро се смяташе за част от вътрешните политики за всяка от европейските страни. В
messi
0 0
Теоретични съчинения на Българското възраждане 63 стр. очаква одобрение

Теоретични съчинения на Българското възраждане.

Проучването на съвременните научни публикации за възрожденската поема откроява недотам последователния интерес към този труден за анализ възрожденски жанр. Изследванията обглеждат поемата главно в биографични очерци за възрожденските писатели, в публикаци
messi
0 0
Изследване на ефективността на хибриден фотоволтаично топлинен панел 59 стр. очаква одобрение

Изследване на ефективността на хибриден фотоволтаично – топлинен панел

Ежедневно човечеството изразходва с 0,02% повече енергия отколкото предходният ден. На всеки 13 години нуждите се удвояват. Поради предстоящото изчерпване на конвенционалните енергийни източници и неизменното замърсяване на околната среда, все по-голям е
messi
0 0
Финансов анализ на фирмата 107 стр. очаква одобрение

Финансов анализ на фирмата

Лозарството и винарството са традиционно развити сектори на икономиката на България. Наличието на потенциал от местни сортове и обособени лозаро-винарски области и райони
messi
0 0