Материали 1-6 от 6

Модул за известяване посредством GSM комуникация 57 стр.

Модул за известяване посредством GSM комуникация

В настоящата дипломна работа ще се изпозлва GSM-комуникацията за да създадем модул за известяване. За целта ще използваме GSM-апарат модел Sony Еricsson K300i и микроконтролер от серията PIC24FG32GA004 на компанията microchip ,...
lubega
0 0 0
Информационно измервателна система за оценка на ветровия потенциал 46 стр.

Информационно измервателна система за оценка на ветровия потенциал

Коефициентът на използване на енергията на вятъра  за такива системи се определя от отношението на енергията (механична), приета от ВТ, към
rusev02
7 0 0
Синтез на робастна система с цифров регулатор от втори ред за управление в Ethernet мрежа 45 стр.

“Синтез на робастна система с цифров регулатор от втори ред за управление в Ethernet мрежа”

Времевите колебания трябва да са незначителни в сравнение с динамиката на управляващия процес или да са предвидени в проекта
aronn
5 0 0