Материали 1-7 от 7

Приемното семейство в България роля и функции 62 стр.

Приемното семейство в България – роля и функции

Целта и задачите на изследването ще се постигнат на базата на задълбочено проучване на литература по проблема, извършване на сравнителен и критичен анализ и ще се достигне до формулиране на основни изводи и заключения...
the_magicer
0 0 0
ИНТЕРНЕТ И ДЕФИЦИТ В РЕАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ 100 стр.

ИНТЕРНЕТ И ДЕФИЦИТ В РЕАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Общуването е най-силната потребност на човек. Размяната на информация, формирането на мнение по някакъв въпрос, решаването на професионалните задачи, обучението – са някои от аспектите и целите на този процес.
messi
1 0 0
ИНТЕРНЕД АДИКЦИЯ И ДЕСТРУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 39 стр.

ИНТЕРНЕД АДИКЦИЯ И ДЕСТРУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Познаването на личността дава възможност за по-нататъшно преодоляване на деструктивите в поведението, пораждащи отрицателни реакции у околните, пречещи на психосоциалното съзряване и успешна реализация.
messi
1 0 0
Сексуалното привличане 61 стр.

Сексуалното привличане

Колко често срещана е ситуацията двойките в днешни дни да живеят без брак? Определено се смята за много актуално съжителството на семейни начала с близкия ни човек, така че днес много от двойките го предпочитат пред встъпването в брак...
the_magicer
5 0 0