Материали 1-3 от 3

Социални взаимоотношения на неутрална територия и в теста резидент-интрудер при мъжки и женски степни домашни мишки Mus Spicilegus 33 стр.

Социални взаимоотношения на неутрална територия и в теста резидент-интрудер при мъжки и женски степни домашни мишки, Mus Spicilegus

Цел и задачи на дипломната работа. Научна хипотеза. Литературен обзор. Експеримент 1 – Тестване на моделите на поведение при мъжки и женски родствени и неродствени степни домашни мишки, Mus spicilegus на неутрална територия...
messi
1 0 0