Материали 1-10 от 10

Икономически анализ на превозите на товари с автомобилен транспорт на Горива и смазочни материалиГСМ 68 стр.

“Икономически анализ на превозите на товари с автомобилен транспорт на Горива и смазочни материали(ГСМ)“

Превозите на товари с автомобилен транспорт е свързващото звено между производството и потреблението на материалните блага, които се произвеждат или добиват в световнaта и национална икономика.
messi
0 0 0
Изследване и усъвършенстване на работата на товарните ЖП превози Повишаване на икономическата ефективност на железопътните превози на примера на ПТП София 97 стр.

Изследване и усъвършенстване на работата на товарните ЖП превози (Повишаване на икономическата ефективност на железопътните превози на примера на ПТП София)

Транспортът е един от основните отрасли на икономиката. Той е важен фактор за нормалното и ефективно функциониране на Всяка стопанска дейност. Това се определя от обстоятелството, че транспортът, свързва сферата на производството със сферата на...
cblock
0 0 0
Общата транспорна политика на Европейския съюз и участието на България в нея 112 стр.

Общата транспорна политика на Европейския съюз и участието на България в нея

Транспортът е основното свързващо звено във всяка една икономическа система - той приближава доставчикът на суровини до производителя на крайни изделия, служителят до работното му място, готовата продукция до потребителя...
gecata_maina
0 0 0
Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България 43 стр.

Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България

Транспорта е отрасъл в икономиката на всяко човешко общество и е свързващо звено в система на взаймодействие на различните производства и отрасли. Той е широк спектър от различни типове и видове транспортни средства, съоръжения, пътища, обслужващи бази...
ndoe
0 0 0
Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България 43 стр.

Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България

Задачата на транспортния производствен процес не е да внася качествени или количествени промени в предметите на труда, а да изменя пространството им разположение чрез преместването им от едно място на друго.
rusev02
11 1 0
Оптимизиране на пропускателната способност на железопътният участък Пловдив-Стара Загора чрез изменение на схемите за пропускане на влакове 79 стр.

Оптимизиране на пропускателната способност на железопътният участък Пловдив-Стара Загора чрез изменение на схемите за пропускане на влакове

В зависимост от съотношението на скоростите за движението на влаковете, графиците се разделят на успоредни и неуспоредни.
rusev02
1 0 0
Железопътен транспорт 65 стр.

Железопътен транспорт

Транспортът е един от основните отрасли на икономиката на всяка страна. Той е кръвоносната система и жизненият нерв в организма на обществото. Транспортът е отрасъл на народното стопанство, предназначен да осъществява превоз на пътници ...
dannyboy
10 0 0
Организация на пътническите превози в железопътния транспорт 63 стр.

Организация на пътническите превози в железопътния транспорт

Пътническите превози заемат ключово място в дейността на БДЖ и имат първостепенно значение при определяне на взаимоотношенията между държавата и железницата, от една страна, и между обществото и железницата, от друга...
mOn
6 0 0