Материали 1-1 от 1

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД 65 стр.

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД

Успехът в селекцията на птиците и създаването на нови линии и хибриди е невъзможен без използването на разнообразен генетичен материал, източник на който са генофондните стада и по-специално породите и линиите, които нямат промишлено значение.
messi
0 0 0