Материали 1-5 от 5

Геодезия и Маркшайдество 31 стр.

Геодезия и Маркшайдество

Курсът по "Геодезия и Маркшайдерство" е предназначен за студентите от специалности РПИ, ГМР, ПС и КТ и съдържа основните геодезически и маркшайдерски технологии, използвани при проучване, проектиране, разработване и управление на находищата...
the_magicer
20 0 0
Приложение на ГИС за създаване поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access 85 стр.

Приложение на ГИС за създаване, поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access

Определение за кадастър – съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на страната, които се набират...
silviQ
26 0 0
Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър 33 стр.

Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър

Кадастърът е информационна система, състояща се от две интегрирани бази данни. Първата е графическа и тя съдържа граници на имоти и производни от тях граници - държавни граници, граници на административно-териториалните единици...
gecata_maina
17 1 0
Характеристика на почвине в района на гр Коринт 29 стр.

Характеристика на почвине в района на гр. Коринт

Най-важното качество на почвата, което я отличава от безплодната скала е плодородието.То е нейна специфична способност да осигурява разтежа и продуктивността на растенията. Почвеното плодородие е обусловено от физичните, химичните, физико-химичните...
admin
10 1 0