Материали 1-7 от 7

Проектна идея - рационалното семейство през 21 век 5 стр.

Проектна идея - рационалното семейство през 21 век

Управление и функциониране на социално – педагогическата институция. През тези 6 седмици практика аз и моите колеги посетихме: регионален център за психологически изследвания с ръководител Иван Карагьозов...
lubega
0 0 0
Влияние на тютюнопушенето върху учениците от 8-ми до 12-ти клас 15 стр.

Влияние на тютюнопушенето върху учениците от 8-ми до 12-ти клас

Поради нарастващия брой ученици, които пушат, се налага изследване на влиянието на тютюнопушенето върху тяхното здраве, интелект, ценности и присъствието,взимането на участие в клас, съсредоточеността, както в клас, така и вкъщи при самоподготовка...
gecata_maina
0 1 0
Деца на улицата 7 стр.

Деца на улицата

Категории деца на улицата, причини за попаденето им там. Проблеми на тези деца, мерки за закрилата им. Организации, държавни институции и домове които се занимават с такъв тип деца. Програми и проекти на тези организации. Какви са целите на този проект...
nezabravima
0 0 0
Проект за старчески дом 14 стр.

Проект за старчески дом

Под социална политика на държавата се разбира съвкупната, специфична дейност на правителствени и неправителствени органи и организации за регулиране на социалните отношения между различни по своето социално положение субекти...
mOn
9 1 0