Материали 1-10 от 298

Ценова политика 7 стр.

Ценова политика

1. Коментирайте следното твърдение: “Законите за търсенето и предлагането може да са верни в дългосрочна перспектива, но те не могат да помогнат на купувачите и продавачите при взимане на спешни решения на какви цени да оферират и какви цени да приемат”
messi
0 0