Материали 1-10 от 10

ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ 8 стр. очаква одобрение

ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕ

Въпросът за лидерския стил в училище е от особена важност за развитието на организацията, тъй като личността на ръководителя и особеностите на неговата личностна и лидерска култура се отразяват по естествен път на организационната култура.
messi
0 0 0
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА V КЛАС 9 стр. очаква одобрение

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА V КЛАС

Обучението по изобразително изкуство в прогимназиален етап е насочено към умения, знания и отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура.
messi
0 0 0
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА VI КЛАС 10 стр. очаква одобрение

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА VI КЛАС

Обучението по изобразително изкуство в прогимназиален етап е насочено към умения, знания и отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура.
messi
0 0 0
ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ 13 стр. очаква одобрение

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ

Приетият неотдавна Закон за предучилищното и училищното образо- вание определя училищния директор като „орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование” [
messi
0 0 0
Туроператорска агентска и транспортна дейност 12 стр. очаква одобрение

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

Хотелското настаняване е основна туристическа услуга. Клиентите се настаняват в хотел, мотел, ваканционно селище, къмпинг, вила, хижа, или друг вид заведение за настаняване.
messi
0 0 0
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 3 стр. очаква одобрение

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На срещата в Копенхаген през декември 2002 г. Европейският съвет прави една от най-значимите стъпки в историята на европейската интеграция. Като кани още 10 държави да се присъединят към него на 1 май 2004 г., той не просто разширява своята територия и св
messi
0 0 0
Пътуване живот и работа в Европейския съюз 3 стр. очаква одобрение

Пътуване, живот и работа в Европейския съюз

Първото право на европейския граждани е да пътува , работи и живее навсякъде където пожелае в рамките на Съюза. Това право е заложено в договора от Маастрихт в главата засягаща гражданството на Съюза.
messi
0 0 0
Историята на валутното сътрудничество 3 стр. очаква одобрение

Историята на валутното сътрудничество

Европейската парична система има твърде сложна история. През 1991 г. след обединението на Германия и възникналите нови валутни напрежения в Европа, италианската и британската лира напускат Европейската парична система.
messi
0 0 0