Материали 1-1 от 1

Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп 9 стр.

Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп?

Въпросът за европейската общност и по-конкретно за ЕС, който представя като една "нова" Европа, при която политиката отстъпва място на икономиката, разисква Лари Зидентоп в шеста глава на своята книга "Демокрацията в Европа"...
nerven
12 3 0