Материали 1-2 от 2

Частно и публично право Дуализъм на частното право 21 стр.

Частно и публично право. Дуализъм на частното право.

Съвременната правна теория приема, че правото се разделя на две големи области: публично право (ius publicum) и частно право (ius privatum). Това разграничение, както и обособяването на частното право като обективно такова се свързват с името на римския ю
messi
0 0 0
Теми по Римско частно право - 2015 г 84 стр.

Теми по Римско частно право - 2015 г.

Предмет - предметът на римското частно право е изучавне на римското частно право, процеса на неговото вековно развитие и особено през времето от началото на 1-ви век до средата на 6-ти век...
silviQ
0 2 0