Материали 1-1 от 1

Въведение в методологията за управление на проекти на PMI 13 стр.

Въведение в методологията за управление на проекти на PMI

Процеси за управление на проекта – за планиране, организиране, координиране и ръководене на работата по проекта. Те са универсални и стандартизирани в системата за управление на проекти на изпълнителя.
messi
0 0 0