Материали 1-5 от 5

Исторична геология 160 стр.

Исторична геология

Историчната геология е наука за историята на Земята и нейните обитатели. Тя търси и предсказва явленията, които са се случили в геоложкото минало, въз основа на познаването на съвременните процеси и явления.
dannyboy
5 0 0
Пищов по Геодезия 5 стр.

Пищов по Геодезия

Дефиниция – Наука за определяне на формата и размерите на Земята, за измерване и изобразяване на земната повърхност или части от нея на планове и карти, а също така и за изпълнение на специални измервания, необходими за проучване, строителство...
lubega
7 1 0